SKU: ZHEHS50V.63

PT 63 Spring Pin EHS50V ZHEHS50V.63

£0.65